วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวจินตนา  บัวรักษา  ชื่อเล่น จิน
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่2
รหัสนักศึกษา 554188050
วันเกิด 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
ภูมิลำเนา: จังหวัดสมุทรสาคร
คติประจำใจ: อย่าบอกว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ลองทำ

ชื่อ นางสาวสุพรรณิกา  ผันอากาศ  ชื่อเล่น นิ
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่2
รหัสนักศึกษา 554188075
วันเกิด 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536
ภูมิลำเนา: สกลนคร
คติประจำใจ: ทำวันนี้ให้ดีที่สุด